ورود به باشگاه مشتریان

عضو باشگاه
سرویس دهنده
ورود به سیستم پکیج همکاران

تورهای داخلی

جزئیات تور

اطلاعات تور  
کد تور نام تور تعداد شب وضعیت سفر اعتبار تور شمسی : 1398/05/10 میلادی : 2019/08/01
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
2,300,000
4,250,000
 
1,000,000
1,800,000
شب اضافه
 
 
 
 
 
2,000,000
4,600,000
 
900,000
1,450,000
شب اضافه
100000
100000
 
 
 
3,500,000
5,000,000
 
700,000
1,500,000
شب اضافه
 
 
 
 
 
هتل قیمت به ریال
یک تخته 2,300,000
دو تخته 4,250,000
نفر سوم -
کودک 6-2 1,000,000
کودک 12-6 1,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
یک تخته 2,000,000
دو تخته 4,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 900,000
کودک 12-6 1,450,000
شب اضافه
یک تخته 100000
دو تخته 100000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
یک تخته 3,500,000
دو تخته 5,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 700,000
کودک 12-6 1,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*